KULTURHUS KVIBERG & KVIBERGS MARKNAD

Stall 11 har funnits i sin nuvarande form sedan 2014 då en ekonomisk förening bildades som tog över Kvibergs Marknads kafé. Nu håller kaféet på att utvecklas tillsammans med föreningen Kulturhus Kviberg och Kvibergs marknad.

Kvibergs Marknad lockar varje helg över 5-10 000 besökare i alla åldrar och är en basar och loppmarknad med ett stort utbud av begagnade saker, mat och språk. Det är en av Göteborgs största sociala mötesplatser.

Vision Kulturhus Kviberg vill skapa ett alternativt kulturhus och en mötesplats som är självorganiserad och öppen för alla.

Bakgrund Under 2012 började en grupp, bestående av representanter från Kvibergs Marknad, kulturarbetare, ideella krafter och lokala föreningar arbeta för ett nytt kulturhus vid marknaden. Gruppen startade föreningen Kulturhus Kviberg som vill ta vara på den anda och de sociala band som redan finns här.

En av de föreningar som varit mycket aktiva för att realisera kulturhuset vid Kvibergs Marknad är föreningen Honjo. På sikt önskar vi flera föreningar vill göra det samma.

Läs mer om Kulturhus Kviberg här:  http://www.facebook.com/KulturhusKviberg

Kontakta föreningen Kulturhus Kviberg om du har frågor kring uthyrning av lokal, arrangemang eller vill bli medlem: