Besök och arbetsträning

Idag kommer professor Ove Sernhede från Göteborgs Univetsitet att besöka våra samarbetspartners Honjo och Kulturhus Kviberg ( och indirekt Stall 11 =o).

Unders mars månad kommer vi också att påbörja nya arbetsträningsmoment i Stall 11. Bland annat ett moment som handlar om att starta/driva eget företag där de som arbetstränar kommer få chansen att testa och utveckla sin affärsidé på marknaden. Vi kommer också att bjuda in olika personer som startat eget, representanter från olika myndigheter, etc som kan ge inspiration, råd och stöd på vägen.

Vill du veta mer eller kanske själv dela med dig av dina erfarenheter och råd av att starta/driva eget? Kontakta Katyan Barraza Merino via mejlen kafe.stall.11@gmail.com eller mobil 0765 820 747.